Styret

Styret: Velges på Årsmøtet som er klubbens høyeste organ i følge vedtektene av  08.11.02

Leder : Ågot Wiig Heramb
Sekretær: Jorunn Fretland
Kasserer : Jennifer Tonstad
Lyd- og lysansvarlig : Johnny Wærp
Styremedlem : Olav Borgersen
Styremedlem : Randi Krogstad
Varamedlem : Gerd Rønsen
Varamedlem : Jan Erik Krogstad