Styret

Styret: Velges på Årsmøtet som er klubbens høyeste organ i følge vedtektene av  08.11.02

Leder & webansvarlig : Ågot Wiig Heramb, Odinveien 12, 1920 Sørumsand

Sekretær : Jorunn Fretland, Garveriveien 3. 1925 Blaker

Kasserer : Jennifer Tonstad, Tverrveien 7, 1920 Sørumsand

Lyd- og lysansvarlig : Johnny Wærp, Mårveien 5, 1920 Sørumsand

Styremedlem : Lars Erik Klokkerhaug, Østbyveien 2C. 1920 Sørumsand

Varamedlem : Jorun Pettersen, Valsringen 8, 1920 Sørumsand

Varamedlem : Gerd Rønsen, Turbinveien 9 D 1920 Sørumsand

Revisor : Inger Marie Kleven Olsen