Styret

Styret: Velges på Årsmøtet som er klubbens høyeste organ i følge vedtektene av  08.11.02

Leder & webansvarlig : Ågot Wiig Heramb, Odinveien 12, 1920 Sørumsand

Sekretær : Jorunn Fretland, Garveriveien 3, 1925 Blaker

Kasserer : Jennifer Tonstad, Tverrveien 7, 1920 Sørumsand

Lyd- og lysansvarlig : Johnny Wærp Mårveien 5, 1920 Sørumsand

Styremedlem : Olav Borgersen, Tverrveien 13, 1920 Sørumsand

Styremedlem : Randi Krogstad, Hellinga 9, 1920 Sørumsand

Varamedlem : Gerd Rønsen, Industrivn. 9 D 1920 Sørumsand

Varamedlem : Jan Erik Krogstad, Hellinga 9, 1920 Sørumsand

Revisor : Inger Marie Kleven Olsen